• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

کاخون گرانول پت کوچک ۵۰ گرمی

کد کالا: 011010

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت کوچک
دسته
سایر

کاخون گرانول پت نـیز یـکی از ادویه‌هـای آمریـکایی اسـت و طعـم نسـبتا ملایـمـی دارد و بســیار مطبــوع و معطــر اســت. بــه همــراه ســیب زمیــنی ســرخ کرده، مــرغ، میگــو، مــایه و گوشــت قابــل مصــرف اسـت. پاسـتای آن بـا مـرغ یـا میگـو بـه همـراه خامـه بسـیار لذیـذ خواهـد بـود. مخلـوط آن بـا سـس مایونـز نـیز پرکاربـرد اسـت.

محصولات مشابه