• ۰۲۱۲۲۲۰۳۰۶۰

مخلوط زیره پت گرایندری ۸۰ گرمی

کد کالا: 051013

ویژگی‌ها

نوع آسیاب
گرانول
بسته بندی
پت گرایندری
دسته
سایر
وزن
۸۰ گرمی

از ادویه زیره مخلوط بـرای طعـم‌دهی انـواع سـوپ، خـورش، ســالاد، غذاهــای مکزیــی مثــل تاکــو اســتفاده می‌شــود. بــه دلیـل طبـع گـرم، ایـن ادویـه بـرای رفـع سـردی بـرخی غذاهـا مثـل برنـج نیز به کار بـرده می‌شـود.

محصولات مشابه