مرغ بریان

این ادویه به صورت گرانولی آسیاب شده و جهت بریان کردن مرغ، پخت تنوری یا گریل ذغالی استفاده می‌شود.
پس از شستن مرغ، کمی روی آن را با روغن آغشته کرده و این ادویه را روی مرغ بریزید.

محصولات مشابه
دستور پخت‌ها